یک گزارش تصویری از آموزش مهارت های پایه رباتیک برای همه سنین. لحیم‌کاری یکی از مهارت هایی است که باید مهارت آموزان هنگام کار با برد های الکترونیکی بدانند.

خواندن بیشتر →