شما به کانال پرتال خضراء آی تی دعوت شدید:
برای عضویت کلیک کنید
ساخت سایت با کمترین هزینه

نگارش پایان نامه

در این دوره با رعایت نگارش پایان نامه در نرم افزار Word آشنا می شوید:

 • رعایت حاشیه ها، فاصله بین خطوط، پاراگراف ها
 • استفاده از Style ها
 • فهرست مطالب خودکار
 • بخش بندی فصل ها
 • شماره گذاری جداگانه قسمت های مختلف
 • درج پاورقی
 • شماره گذاری جدول ها، تصاویر ، نمودار
 • فهرست خودکار جداول، تصاویر، نمودارها
 • شماره گذاری عناوین
 • فرمول نویسی
 • و …