شما به کانال پرتال خضراء آی تی دعوت شدید:
برای عضویت کلیک کنید
ساخت سایت با کمترین هزینه
دوره های کوتاه مدت کاربردی

برگزاری کارگاه های تخصصی ویژه مهندسین معمار و ناظر، دانشجویان

عناوین کارگاه های تخصصی به شرح زیر است :

سرپرست کارگاه های کوچک ساختمانی

شرح دوره: اصول و مبانی ساخت و سازها

مخاطبین دوره: مهندسان معمار و عمران

 

سرپرست دفتر فنی کارگاه

شرح دوره: شرح وظایف و عملکرد دفتر فنی کارآمد و مدیریت کارگاه ساختمانی

مخاطبین دوره: مهندسان معمار و عمران

 

نقشه خوانی، تطابق نقشه های مصوب ساختمان – نکات کاربردی

شرح دوره: اطلاعات تکمیلی ویژه ناظران معمار و عمران

مخاطبین دوره: مهندسان ناظر و کاردان های معمار و عمران

 

نقشه های کارگاهی (SHOP DRAWING) و نقشه های چون ساخت (AS BUILT)

شرح دوره: اطلاعات تکمیلی ویژه ناظران معمار و عمران

مخاطبین دوره: مهندسان ناظر و کاردان های معمار و عمران

 

اصول مستندسازی فنی، مدیریت دانش گزارش نویسی پروژه

شرح دوره: کارشناسان و کاردان های دفاتر فنی و عمومی

مخاطبین دوره: مهندسان و کاردان های معمار و عمران

 

مدیریت کیفیت و آشنایی با بازرسی فنی پروژه (Q.C)

شرح دوره: کارشناسان و کاردان های دفاتر فنی و عمومی

مخاطبین دوره: مهندسان و کاردان های معمار و عمران

 

نحوه تنظیم قراردادهای متداول در ساخت و سازها

شرح دوره: کلیدی ترین نکات فنی و حقوقی در قراردادهای ساختمانی

مخاطبین دوره:کارشناسان دفتر فنی و امور پیمانکاری

 

مهندسین ناظر – عمران و معماری ( نکات کاربردی + حقوق مهندسی + مستندسازی )

شرح دوره: مجموعه اطلاعات کاربردی نظارت ساختمانی بر حسب قوانین شهرداری و مقررات ملی ساختمان

مخاطبین دوره: مهندس ناظر معماری و عمران

 

مهندسین مجری – عمران و معماری ( نکات کاربردی + حقوق مهندسی + مستندسازی )

شرح دوره: مجموعه اطلاعات کاربردی مجری ساختمانی بر حسب قوانین شهرداری و مقررات ملی ساختمان

مخاطبین دوره: مهندس مجری معماری و عمران

 

مدیریت امور پیمانکاری ( تشریح ساختار سازمانی و پیمانکاران – دوم)

شرح دوره: شرح وظایف عناصر اصلی و راه های رسیدگی و کنترل پیمانکاران

مخاطبین دوره: ویژه امور پیمانکاری

 

اصول انتخاب مصالح و روش های ساخت و ساز

شرح دوره: بررسی سازمان و روش های ساخت و انتخاب و کنترل مصالح

مخاطبین دوره: ویژه امور پیمانکاری