شما به کانال پرتال خضراء آی تی دعوت شدید:
برای عضویت کلیک کنید
ساخت سایت با کمترین هزینه

تایپ ده انگشتی

این دوره برای همه متقاضیانی که کار با کامپیوتر در محیط کار یا زندگی روزمره تاثیر دارد یا میخواهند در زمینه تایپ سریع یا تایپ ده انگشتی مهارت کسب کنند، مفید خواهد بود.

 

ثبت نام اینترنتی