شما به کانال پرتال خضراء آی تی دعوت شدید:
برای عضویت کلیک کنید

دوره ها

مستندسازی، گزارش نویسی

آموزش کاربردی دوره های عمران و معماری- مدیریت دانش گزارش نویسی پروژه

اصول مستند سازی فنی، مدیریت دانش گزارش نویسی پروژه از جمله دوره های بسیار کاربردی که بر اساس نیازهای فنی و اجرایی مهارت آموزان که شامل: تکنسین ها و مهندسین ناظر، مجری و تمامی کارکنان دفاتر فنی امور پیمانکاری تهیه …

خواندن بیشتر →
نقشه های کارگاهی و چون ساخت

آموزش کاربردی دوره های عمران و معماری- نقشه های کارگاهی و چون ساخت

نقشه های کارگاهی (shop drawing) و نقشه های چون ساخت (as built) از جمله دوره های کاربردی دیگری که بر اساس نیازهای اجرایی می باشد که برای گروه ناظرین و مجریان، اعم از کاردان ها و کارشناسان فنی رشته عمران …

خواندن بیشتر →
نقشه خوانی، تطابق نقشه ها

آموزش کاربردی دوره های عمران و معماری- نقشه خوانی

نقشه خوانی، تطابق نقشه های مصوب ساختمان به همراه نکات کاربردی (نقشه های سازه، معماری، تاسیسات و سازه نگهبان) از جمله دوره های کاربردی که بر اساس نیازهای اجرایی امور پیمانکاری، نظارت طراحی شده، نقشه خوانی و تطابق نقشه های …

خواندن بیشتر →

سرپرست دفتر فنی کارگاه

شرح دوره این دوره کوتاه مدت، کاربردی ۱۲ ساعته است. محتویات این دوره در ۲ بخش، شامل امور اجرایی و امور قراردادی به تفکیک ارائه می گردد. در این دوره به شرح وظایف دفتر فنی امور پیمانکاری پرداخته خواهد شد. …

خواندن بیشتر →