الفرصتُ تمر الحساب

طرح فرصت شناسی و بهره گیری صحیح از فرصتها ویژه خانواده های آگاه و مدبر برای آینده فرزندان

چرا بیکاری ؟؟؟

آموزشگاه خضراء رایانه با مربیان جوان بیش از ۱۰ سال تجربه مفید دوره های زیر را به صورت گروهی با شهریه ۵۰ درصد به مدت یک هفته از تاریخ ۳ مرداد تا ۱۰ مرداد ثبت نام می نماید.

ثبت نام به صورت حضوری و اینترنتی

ارسال مدارک به صورت فایل اسکن شده

شهریه دوره ها

واریز علی الحساب شهریه حداقل ۱۰۰ هزار تومان تا تاریخ ۱۰ مرداد و ارسال تصویر فیش بصورت اسکن شده به همراه مدارک

شروع دوره ها از ۱۲ مرداد