آموزشگاه خضراء رایانه رشت به مناسبت دهه مبارک فجر برای کلیه دوره های عمومی خود ۳۰ درصد تخفیف در نظر گرفته است. لذا متقاضیان ثبت نام می توانند جهت ثبت نام به صورت حضوری یا غیر حضوری اقدام به ثبت نام نمایند

جهت ثبت نام حضوری به مکان آموزشگاه مراجعه نمایید و جهت ثبت نام غیر حضوری به صفحه ثبت نام اینترنتی مراجعه نمایید.

آخرین مهلت ثبت نام: ۲۶ بهمن