بسمه تعالی

آموزشگاه خضراء رایانه رشت جهت تکمیل کادر آموزشی خود در مهارت های زیر با حداقل یکسال تجربه، دعوت به همکاری می نماید.

ICDL

جاوا

اندروید

علاقمندان می توانند با هماهنگی قبلی و به همراه داشتن مدارک به آموزشگاه مراجعه نمایند.

فرم اینترنتی همکاری