طرح باقر العلوم(ع) ویژه خانواده های نیروهای مسلح جهت رفاه حال خانواده کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران (ویژه توانمندسازی تحصیلی و همچنین ایجاد مهارت به منظور اشتغال و کارآفرینی در خانواده کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران ن.م) با شرایط زیر است. با ثبت نام در آموزشگاه خضراء رایانه از این تخفیف برخوردار شوید.

مزایای طرح:

– ۳۰۰ هزار تومان یارانه آموزشی

– تخصیص ۱۰% تخفیف

– ارائه مدرک از سازمان فنی و حرفه ای

– امکان پرداخت اقساطی (سهم خانوار) از طریق حکمت کارت

برای ثبت نام از طریق اینترنت کلیک کنید