آموزشگاه خضراء رایانه به مناسبت ایام فرخنده عید سعید قربان لغایت عید غدیر خم (۱۰تا۱۶ شهریورماه) برای کلیه دوره ها تخفیف ۳۰ % درنظر گرفته است. شما متقاضیان محترم می توانید در تاریخ مذکور در دوره های مورد نیاز خود در آموزشگاه خضراء رایانه ثبت نام نموده و از تخفیف ۳۰ % عید تا عید بهره مند شوید.