مدیریت کیفیت آشنایی با بازرسی(Q , C)

همانگونه که می دانیم، کنترل کیفیت مصالح و آشنایی با جزئیات موارد فنی و چک لیست ها به همراه شناخت بازرسی مجموعه عملیات ساختمانی، بسیار حائز اهمیت می باشد.

دانشجویان رشته معماری و عمران به همراه کاردان های مجرب فنی و کارشناسان ناظر و مجریان ذیصلاح نیازمند این شناخت می باشند. به طوری که در این دوره به جمع بندی اصولی، چک لیست ها و نکات کلیدی بازرسی ساختمان پرداخته می شود.

واجدین شرایط ثبت نام:

  • کاردان های فنی و کارشناسان رشته عمران و معماری که جهت مجری گری ، نظارت و کارگران در سمت کارشناس دفتر فنی پیشنهاد کار داشته باشند.
  • سازندگان و پیمانکاران ساختمانی

مهارت هایی که در پایان دوره کوتاه مدت ۸ ساعته توسط مهارت آموزان کسب خواهد شد، به شرح ذیل می باشد:

  • آشنایی و استفاده از لیست های کنترل کیفی مصالح و جزئیات اجرائی طبق چک لیست های مدون به طوری که در چک لیست ها، تمامی موارد و مراحل اجراء از صفر تا صد ساختمان را پوشش دهد.
  • آشنایی با نظارت ساختمان از شروع عملیات تخریب تا پایان نازک کاری
  • آشنایی با روش تهیه چک لیست های ساختمانی مرتبط به سایر فعالیت ها
  • آشنایی با روش تهیه و استفاده از چک لیست های تاسیسات برقی و مکانیکی به همراه نکات کلیدی فنی و حقوقی

نکته: مهارت آموزان موظفند که با همراهی مدرس در پایان دوره یک پروژه عملی را انجام و تحویل دهند.

 

 

دوره های کوتاه مدت کاربردی

دوره های کاربردی مرتبط با این دوره