نحوه تنظیم قراردادهای متداول در ساخت و ساز ها

از جمله دوره های کاربردی که مورد نیاز سازندگان، مجریان ذیصلاح در رده های کاردان ها و کارشناسان فنی در رشته های معماری و عمران، آشنایی با اصول قراردادهای اجرایی و شناخت نکات کلیدی در تنظیم و یا کنترل آن ها می باشد و تهیه نکته های فنی به تفکیک اجزاء ساخت که قابل استفاده برای تنظیم قرارداد ساختمانی می باشد.

واجدین شرایط ثبت نام دوره:

کاردان ها و کارشناسان فنی رشته های عمران و معماری که جهت امور مجری ذیصلاح و سازندگانی که جهت تنظیم قراردادهای حقوقی و فنی با اکیب های اجرایی در ارتباط کاری باشند و جهت دفاتر فنی امور پیمانکاران کاربرد فراوان دارد.

مهارت هایی که در پایان دوره کوتاه مدت ۱۲ ساعته، توسط مهارت آموزان کسب خواهد شد به شرح ذیل می باشد:

  • آشنایی با اصول تنظیم قراردادهای اجرایی ساختمان( فنی و حقوقی )
  • آشنایی با روش های کنترل قرارداد های پیمانکاران و ….
  • آشنایی با تهیه مشخصات فنی قراردادهای ساختمانی
  • آشنایی با تهیه صورتحساب اجرایی و … وضعیت قراردادهای …..
  • آشنایی با زمانبندی قراردادهای ساختمانی
  • آشنایی با شیوه های کنترل و تحویل موضوع قراردادها

 

 

دوره های کوتاه مدت کاربردی

دوره های کاربردی مرتبط با این دوره