اصول انتخاب مصالح و روش های ساخت و ساز ها

مجموعه مباحثی در خصوص تکنولوژی ساختمان اسکلت فلزی و سازه اسکلت بتونی به همراه سازمان و روش های اجرائی و ارائه نکات فنی و اجرائی می باشد.

علم شناخت مصالح ساختمانی که امروزه مورد نیاز سازندگان، مهندسین و تکنسین های مجری ذیصلاح ساختمان در رشته های معماری و عمران الزامی و بسیار کارگشا می باشد. به طوری که به دستور کارهای فنی و کلیدی نیز پرداخته می شود.

واجدین شرایط ثبت نام:

  • کاردان ها و کارشناسان فنی در رشته های معماری و عمران که جهت افزایش مهارت های فنی و تخصصی خود دارای انگیزه فراوان هستند.
  • تسلط به نقشه خوانی و کنترل نقشه خوانی و کنترل نقشه ها، اصول مستند سازی فنی و نقشه های کارگاهی

مهارت هایی که در پایان دوره کوتاه مدت ۱۲ ساعته توسط مهارت آموزان کسب خواهد شد، به شرح ذیل می باشد:

  • آشنایی به تکنولوژی ساخت ساختمان های با اسکلت فلزی + دتایل های فنی و اجرایی
  • آشنایی به تکنولوژی ساخت ساختمان های با اسکلت بتنی + دتایل های فنی و اجرایی
  • آشنایی راه های حفظ و نگهداری ساختمان ها ی اسکلت فلزی
  • آشنایی با بازرسی و کنترل جوش و اتصالات جوشی در ساختمان اسکلت فلزی
  • آشنایی با بازرسی مصالح بتنی به همراه آزمایشات بتن و کنترل و صحت اجرای بتن مصرفی پروژه
  • مهارت آموزان موظفند که با همراهی مدرس در پایان دوره یک پروژه عملی را انجام و تحویل دهند.

 

 

دوره های کوتاه مدت کاربردی

دوره های کاربردی مرتبط با این دوره