اصول مستند سازی فنی، مدیریت دانش گزارش نویسی پروژه

از جمله دوره های بسیار کاربردی که بر اساس نیازهای فنی و اجرایی مهارت آموزان که شامل: تکنسین ها و مهندسین ناظر، مجری و تمامی کارکنان دفاتر فنی امور پیمانکاری تهیه و تدوین شده را می توان برشمرد، به طوریکه با آشنایی اجمالی به اسناد و مدارک فنی و اجرایی به شیوه های اصولی مستند سازی فنی پرداخته شده است.

واجدین شرایط ثبت نام دوره:
– دارا بودن تسلط به نقشه های ساختمانی اعم از معماری، سازه، تاسیسات + اتوکد
– آشنایی با دوره ICDL (نرم افزار های Office)
– آشنایی با نقشه های کارگاهی و چون ساخت (As Built)

مهارت هایی که در پایان دوره کوتاه مدت ۱۰ ساعته توسط هنرجویان کسب خواهد شد به شرح ذیل می باشد:
– آشنایی با مستندسازی فنی و اجرایی ساختمانی (آنالوگ و دیجیتال)
– آشنایی اجمالی با اسناد و مدارک دفاتر فنی و اجرایی پیمانکاران
– آشنایی اجمالی با فهرست بها، صورت وضعیت، تعدیل
– آشنایی اجمالی با مکاتبات فنی، حقوقی، اجرایی و شفافیت روابط پیمانکاری
– آشنایی اجمالی با انواع گزارشات فنی و اجرایی
– آشنایی با دستور نقشه ها و انواع قراردادهای ساختمانی

مهارت آموزان موظفندکه با همراهی مدرس در پایان دوره یک پروژه عملی را انجام و تحویل دهند.

 

 

دوره های کوتاه مدت کاربردی

دوره های کاربردی مرتبط با این دوره