نقشه خوانی، تطابق نقشه های مصوب ساختمان به همراه نکات کاربردی

(نقشه های سازه، معماری، تاسیسات و سازه نگهبان)

از جمله دوره های کاربردی که بر اساس نیازهای اجرایی امور پیمانکاری، نظارت طراحی شده، نقشه خوانی و تطابق نقشه های ساختمان می باشد.

 

واجدین شرایط ثبت نام

مهارت آموزانی که دروس نقشه کشی ساختمان را گذرانده باشند و  با نرم افزار اتوکد آشنایی داشته باشند، واجد شرایط ثبت نام این دوره می باشند.

مهارت هایی که در پایان دوره کوتاه ۸ ساعته توسط مهارت آموز کسب خواهد شد، به شرح ذیل است:

  1. تسلط به نقشه های معماری، سازه، سازه نگهبان، تاسیسات برقی و مکانیکی و آشنایی با علائم و نشانه ها و استانداردهای لازم.
  2. انطباق نقشه های معماری سازه، تاسیسات برقی، مکانیکی و اطلاعات کاربردی + آشنایی با کاربردهای نرم افزار اتوکد
  3. مهارت آموزان موظف هستند که با همراهی مدرس در پایان دوره یک پروژه عملی را انجام و تحویل دهند.

 

 

دوره های کوتاه مدت کاربردی

دوره های کاربردی مرتبط با این دوره