برای مشاهده لیست اسامی روی “ادامه مطلب” کلیک نمایید.

نام نام خانوادگی نام مهارت
حسن رزقی ICDL2
رسول شاد ذوالپیرانی ICDL2
سید آرش موسوی نخودچری ICDL2
فریبا کشتکار باقری ICDL2
حسنیه طهیری ICDL1