برای مشاهده لیست اسامی روی “ادامه مطلب” کلیک نمایید

نام نام خانوادگی نام مهارت
 سیده فاطمه  موسوی اشکیکی  ICDL2
ثریا پیروی چشناسری ICDL1
سعید تنهای منگودهی ICDL2
محمدحسن صابرزعیمیان ICDL2