برای مشاهده لیست اسامی روی “ادامه مطلب” کلیک نمایید.

نام نام خانوادگی نام مهارت
 سیده فاطمه  موسوی اشکیکی ICDL1
سیده معصومه سعادتی بجارکناری
عالیه السادات بشارت گیلانی ICDL2